Web Analytics

Relatiebedingen

Relatiebedingen

Het is voor werkgevers van belang om bepaalde afspraken te maken met het personeel. Dit wordt geregeld door een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een relatiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst die een werknemer verbiedt om na zijn vertrek bij de werkgever klanten, leveranciers of andere werknemers te benaderen. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een relatiebeding om te zorgen dat het beding rechtsgeldig is.

Juridisch advies relatiebeding