Web Analytics

Ontslag UWV

Ontslag UWV

Als eerst heb je een ontslagbrief van het UWV nodig voor je een werknemer kunt ontslaan. In de ontslagbrief staat de reden van het ontslag en hoe de verdere afwikkeling zal geschieden. Als je deze brief verkregen hebt, is het jouw verantwoordelijkheid als werkgever om je werknemers schriftelijk van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst op de hoogte te stellen en hen een opzeggingstermijn van een maand of een vervangende vergoeding te geven.

Ontslag aanvraag uwv

andere websites

andere websites

ean codes kopen