Web Analytics

Arbeidsrecht

Afbeelding

Jurist arbeidsrecht

Ontslag UWV

Als eerst heb je een ontslagbrief van het UWV nodig voor je een werknemer kunt ontslaan. In de ontslagbrief staat de reden van het ontslag en hoe de verdere afwikkeling zal geschieden. Als je deze brief verkregen hebt, is het jouw verantwoordelijkheid als werkgever om je werknemers schriftelijk van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst op de hoogte te stellen en hen een opzeggingstermijn van een maand of een vervangende vergoeding te geven.

Ontslag aanvraag uwv

andere websites

andere websites

ean codes kopen

Freelancers

Als bedrijf hoop en verwacht je dat het bedrijf steeds groter wordt. Als een onderneming daadwerkelijk groeit en zo groot wordt dat de werkdruk te groot wordt of als er bepaalde expertise nodig hebt, dan zal je moeten uitbreiden. Wat dan? Werknemers aannemen is een optie, maar daar zitten risico's aan. Of is een zzp'er een mogelijkheid? Ook daar zitten risico’s aanvast. In dit artikel wordt daarop ingegaan.

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht vind je regels over bijvoorbeeld transitievergoeding, de duur van arbeidsovereenkomsten en de ontslagregels. Om geschillen te voorkomen, is het aan te raden om de expertise van een bedrijfsjurist in te schakelen. Dit is in iedere fase mogelijk. Dat kan zijn bij het aannemen van nieuw personeel of juist bij het afscheid nemen van iemand; wij staan voor je klaar met een juridisch advies op maat.

Jurist arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer en is bedoeld om de onderlinge verhoudingen en arbeidsvoorwaarden te regelen. Niet ieder contract die aangeduid wordt als arbeidsovereenkomst is daadwerkelijk een arbeidscontract. Een overeenkomst die anders wordt genoemd kan soms weer wel een arbeidscontract zijn.

Zzp overeenkomst opstellen

Relatiebedingen

Het is voor werkgevers van belang om bepaalde afspraken te maken met het personeel. Dit wordt geregeld door een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een relatiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst die een werknemer verbiedt om na zijn vertrek bij de werkgever klanten, leveranciers of andere werknemers te benaderen. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een relatiebeding om te zorgen dat het beding rechtsgeldig is.

Juridisch advies relatiebeding

Ziekte

Ieder jaar zijn de meeste mensen wel eens ziek. Bij een griepje blijft het veelal wel. Het kan ook zijn dat iemand langdurig ziek is. Alleen als de medewerker niet werkt en dat voor zijn rekening komt krijgt hij geen loon. Valt ziek zijn daar ook onder? Heeft een medewerker wel of geen recht op doorbetaling van loon als hij ziek is? Hoe hoog is het loon dan als er wel recht op is en wie betaalt dan het loon? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.

management overeenkomst holding

Datum laatste wijziging: 10-06-2022

Aanmaakdatum: 31-03-2022

Rubrieken: 7

Links: 8